Advocatenkantoor Nass

Bijstand teruggevorderd wegens niet melden van stoppen studiefinanciering

In een herbeoordelingsbesluit was medegedeeld dat betrokkenen het moesten melden als hun inwonende kinderen geen studiefinanciering meer zouden ontvangen. Betrokkenen hadden dit herbeoordelingsbesluit niet ontvangen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betrokkenen maatregelen hadden moeten treffen omdat de postbode de post wel vaker niet goed bij betrokkenen had bezorgd.

Niet duidelijk wordt of die postbode iemand was die in verband met een bijstandsuitkering (het ging om de gemeente den Haag) het werk gedwongen, onbetaald, bij wijze van tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moest verrichten. ... Lees verder>>

Vaak niet thuis, toch hoofdverblijf op woonadres, kan dat?

Ook als je minder dan de helft van de tijd op je eigen woonadres verblijft, kan je daar je hoofdverblijf hebben. Dat kan het geval zijn als er geen ander adres is waar je vaker verblijft. In dit geval oordeelde de CRvB dat er onvoldoende grondslag was om aan te nemen dat hij op zijn woonadres zijn hoofdverblijf had, .... Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet.

Lees verder>>