Advocatenkantoor Nass

11 augustus 2018

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten waarvoor de bijzondere bijstand gevraagd wordt, zijn gemaakt. Dat kan mogelijk anders zijn als de gemeente al op de hoogte is van de situatie die aanleiding is tot het aanvragen van de bijzondere bijstand, maar dat moet dan wel met duidelijke en verifieerbare bewijsstukken hard kunnen worden gemaakt. Twee recente uitspraken waaruit dit naar voren komt:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2311

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2247