Advocatenkantoor Nass

12 oktober 2018

Afwijzende beschikking UWV niet overgelegd: bijstand ingetrokken

Als een bijstandsgerechtigde niet tijdig voldoet aan een verzoek van de gemeente om stukken over te leggen, kan de gemeente de uitkering intrekken. Als de gemeente de uitkering niet terugvordert en de burger legt de gegevens later alsnog over, hoeft de gemeente de intrekking niet ongedaan te maken, ook niet als de uitkering in stand zou zijn gebleven als de gegevens wel tijdig zouden zijn overgelegd.

Zie ECLI:NL:CRVB:2018:2508