Advocatenkantoor Nass

25 oktober 2018

Uitstel vragen bij overleggen stukken

Als de gemeente in verband met een aanvraag om bijstand (of een lopende bijstandsuitkering) vraagt om stukken en een termijn stelt waarbinnen die stukken moeten worden overgelegd en dat binnen die termijn niet mogelijk is, is het van groot belang dat om uitstel wordt gevraagd. Als de burger niet tijdig om uitstel vraag, kan het te laat zijn om de stukken alsnog over te leggen. Zie deze uitspraak