Advocatenkantoor Nass

20 november 2018

Thuiszorgmedewerkers als controleur of spion, hulp van vrienden

Medewerkers van thuiszorgorganisaties lijken geen geheimhoudingsplicht te hebben en kunnen allerlei informatie aan de sociale dienst doorgegeven, bijvoorbeeld dat er op het adres van een klant iemand verblijft die daar niet ingeschreven is, van wie de aanwezigheid op het adres niet is gemeld of die daar niet behoort te verblijven. Zij lijken ook niet verplicht te zijn de betrokkene te wijzen op de gevolgen die de aanwezigheid van die persoon, voor de uitkering kan hebben.

Bij besluit van 15 mei 2014 werd de uitkering van betrokkene beƫindigd. Op 30 juni 2014, dus anderhalve maand later en waarschijnlijk veel te laat, meldde betrokkene zich opnieuw om een bijstandsuitkering aan te vragen. Deze werd afgewezen omdat zij niet kon vertellen welke vrienden haar in die tussentijd hadden geholpen. Dit lijkt nog ruim een half jaar zo te zijn doorgegaan.

Ruim een half jaar later werd in verband met de zorgelijke leefsituatie van besloten besloten om haar bijstand te verlenen.

Een mondelinge mededeling van feiten die aan de gemeente gemeld moeten worden, volstaat niet als de ambtenaar aan wie de mededeling is gedaan, deze niet in een gespreksverslag opneemt en niet kan worden aangetoond dat de ambtenaar relevante mededelingen die wel gedaan zijn, niet heeft opgenomen. Zie 4.25 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3086