Advocatenkantoor Nass

10 december 2018

Vaak niet thuis, toch hoofdverblijf op woonadres, kan dat?

Ook als je minder dan de helft van de tijd op je eigen woonadres verblijft, kan je daar je hoofdverblijf hebben. Dat kan het geval zijn als er geen ander adres is waar je vaker verblijft. In dit geval oordeelde de CRvB dat er onvoldoende grondslag was om aan te nemen dat hij op zijn woonadres zijn hoofdverblijf had, omdat de toezichthouders daarover onvoldoende hadden doorgevraagd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3168