Advocatenkantoor Nass

11 december 2018

Bijstand teruggevorderd wegens niet melden van stoppen studiefinanciering

In een herbeoordelingsbesluit was medegedeeld dat betrokkenen het moesten melden als hun inwonende kinderen geen studiefinanciering meer zouden ontvangen. Betrokkenen hadden dit herbeoordelingsbesluit niet ontvangen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betrokkenen maatregelen hadden moeten treffen omdat de postbode de post wel vaker niet goed bij betrokkenen had bezorgd.

Niet duidelijk wordt of die postbode iemand was die in verband met een bijstandsuitkering (het ging om de gemeente den Haag) het werk gedwongen, onbetaald, bij wijze van tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moest verrichten en of het feit dat de post blijkbaar wel vaker niet goed werd bezorgd, daarmee te maken had. Hierop lijkt geen beroep te zijn gedaan. Betrokkene zal daarover door de gemeente niet zijn ingelicht. De gemeente mocht de te veel betaalde bijstand terugvorderen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3180

update 14 december 2018