Advocatenkantoor Nass

18 december 2018

Bijstand en werken als asbestsaneerder

Betrokkene had op een intakeformulier ingevuld dat het werken als asbestsaneerder niet zijn keuze was en dat hij was gestuurd door de gemeente, de gemeente Rotterdam. Tijdens hij gesprek had hij gezegd dat hij liever niet gaat werken als asbestsaneerder. De gemeente mocht de uitkering voor een maand met 100% verlagen. Dat betekent een maand geen inkomsten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3171