Advocatenkantoor Nass

30 januari 2019

Niet verschenen op afspraken: een maand geen bijstand

AttentionZ is een bedrijf dat zich bezig houdt met trajecten waar mensen met een bijstandsuitkering bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan moeten deelnemen. Betrokkene was meerdere malen zonder bericht niet op afspraken verschenen. Hij stelde dat hij zich wegens oogklachten had ziek gemeld, maar dat kon niet worden aangetoond. Dat hij geen geld had voor telefoon en internet, was niet onderbouwd. Het probleem dat hij geen geld had voor reiskosten om naar AttentionZ te komen heeft hij niet voorgelegd aan AttentionZ. De gemeente mocht de uitkering voor de duur van een maand met 100% verlagen, oftewel hem voor een maand van bijstand uitsluiten.

Een dergelijk probleem kan bovendien aanleiding geven tot een onderzoek naar bankafschriften, dat ook weer gevolgen kan hebben http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:26

In een eerdere uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de betrokkene zelf een oplissing had moeten vinden voor het vervoersprobleem dat voortvloeide uit het bezoek aan een werkervaringsplaats. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3651