Advocatenkantoor Nass

22 februari 2019

Geen bijstand met terugwerkende kracht

Levensbedreigende ziekte (longkanker) niet aangemerkt als reden waarop betrokkene niet eerder een aanvraag om bijstand had kunnen indienen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3773