Advocatenkantoor Nass

23 mei 2019

Niet wonen op opgegeven adres

Het niet hebben van het hoofdverblijf op het opgegeven adres kan een reden zijn tot intrekking en terugvordering van bijstand. Dat iemand zijn of haar hoofdverblijf niet op het opgegeven adres heeft, kan worden afgeleid uit laag watergebruik.

Niet verschijnen op een afspraak kan een reden zijn om een aanvraag om bijstand af te wijzen.

Uit het feit dat iemand op een bepaalde datum bij een huisarts is geweest volgt niet dat betrokkene op die datum ziek was.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:723