Advocatenkantoor Nass

13 februari 2016

Beschikking niet ontvangen?

De gemeente hoeft voor de burger belastende beschikkingen niet aangetekend te verzenden en als de burger zegt een beschikking niet ontvangen te hebben, krijgt de gemeente het voordeel van de twijfel, als de gemeente maar een deugdelijke verzendadministratie voert. Wordt dat anders nu het werk van postbodes met een normale baan steeds meer door dwangarbeiders wordt overgenomen?

In deze uitspraak werd door de Centrale Raad van Beroep aangenomen dat de gemeente geen deugdelijke verzendadministratie had. Daarbij speelde een rol dat de postbezorging plaats vond door de “Diamant groep”, waarbij de post zou worden gesorteerd en bezorgd door medewerkers met een beperking, in het kader van een voormalig WSW-dienstverband. Het lijkt er op dat er bij de Diamant Groep vooral mensen met bijstandsuitkeriingen die verplicht te werk gesteld zijn, ook wel genoemd “dwangarbeiders” werken.

Diamantgroep