Advocatenkantoor Nass

4 november 2016

Bijstand en verwervingskosten

Inkomsten worden op een bijstandsuitkering ingehouden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de voor het verkrijgen van deze inkomsten gemaakte kosten, de verwervingskosten. Zie hier een recente uitspraak Als er sprake is van dergelijke inkomsten en kosten is het verstandig dit goed met de gemeente te bespreken. Hier een oudere uitspraak waarin wel met verwervingskosten rekening werd gehouden.