Advocatenkantoor Nass

18 januari 2011

Extreme verhogingen griffierecht

Minister Opstelten heeft plannen om het voeren van procedures bij de rechter kostendekkend te maken d.m.v. hogere griffierechten. Dit kan leiden tot verhogingen van meer dan 1000%, of, anders gezegd, meer dan vertienvoudiging van de hoogte van griffierechten. Het Tweede Kamerlid Rik Janssen van de SP wil dat minister Opstelten deze plannen intrekt.

Zie hier het oorspronkelijke artikel.