Advocatenkantoor Nass

8 januari 2010

Gevangenisstraf niet altijd reden tot ontslag

Werkverzuim van een werknemer omdat de werknemer een gevangenisstraf moet uitzitten betekent niet automatisch voor de werkgever een reden tot ontslag, ook niet als het een veroordeling voor een ernstig delict betreft waardoor de werknemer nog geruime tijd gedetineerd blijft. Dit komt naar voren uit een uitspraak van de Hoge Raad van 17 december 2010

Of er sprake is van een dringende reden tot ontslag op staande voet moet aan de hand van omstandigheden worden beoordeeld. De Hoge Raad geeft aan dat bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden tot ontslag niet alleen de ernst van wat de werkgever als dringende reden aanmerkt moet worden meegenomen maar ook omstandigheden zoals de aard en duur van de dienstbetrekking, de leeftijd van de werknemer en de gevolgen die ontslag voor de werknemer zou hebben. Zie in de uitspraak onder 2.3. Andere omstandigheden die ter sprake zijn geweest zijn dat het strafbare feit waarvoor de werknemer veroordeeld was in geen enkel verband stond tot de werkzaamheden, dat de werknemer voor het overige voortreffelijk heeft gefunctioneerd, dat de werkgever geen directe schade heeft ondervonden van de afwezigheid van de werknemer en dat de werknemer de werkgever van de detentie in kennis had gesteld.

Zie hier de uitspraak.