Advocatenkantoor Nass

21 september 2015

Hoe bijstand aanvragen? Woonadres nodig?

Een bijstandsuitkering moet worden gevraagd bij het UWV. Zie artikel 41 en 44 van de Participatiewet.

Als een aanvrager zich meldt bij het UWV en weggestuurd wordt is er geen aanvraag gedaan en komt er geen beschikking en kan er dus ook geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Als later een aanvraag gedaan wordt, kan de bijstandsuitkering pas op die latere datum ingaan.

Het niet hebben van een eigen woonadres kan geen reden zijn om iemand van bijstand uit te sluiten. Toch is een bijstandsuitkering zonder vast woonadres is vaak een moeilijke zaak. Het is dan zaak de gemeente volledig in te lichten over de adressen waar de aanvrager verblijft, overnacht e.d.

Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2015:2980