Advocatenkantoor Nass

18 juni 2010

Ontslag werknemer met lichamelijke beperkingen

Bij een ontslag van een vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbare, boventallige werknemer, mag in beginsel een extra inspanning worden verwacht om de werknemer elders binnen hem vertrouwd concern te herplaatsen. Dat komt naar voren uit een uitspraak van de Hoge Raad van 21 mei 2010.