Advocatenkantoor Nass

10 mei 2011

Orde vol lof over website

Onlangs ontvingen de advocaten een jaarverslag van de orde van advocaten over het jaar 2010. De verzending kruiste ongeveer de plaatsing van het artikel "Niet elke verandering is een verbetering". Het jaarverslag is een duur uitgevoerd boekje van 60 bladzijden. Het bevat veel kleurenfoto's en er komen vele onderwerpen in te sprake. Ongetwijfeld staat er het nodige in wat aanleiding zal geven daar hier verder op in te gaan. Op bladzijde 39 staat een hoofdstuk met de titel "De Orde nieuwe stijl". Verwezen wordt naar een restyling van de digitale nieuwsbrief Orde van de Dag die nu Advocatenblad Nieuwsbrief heet, een speciaal voor studenten gemaakte uitgave Advocatenblad Start, dat sinds 2010 twee maal per jaar verschijnt en een pagina op Hyves voor studenten die advocaat willen worden. Op de bladzijde staat ook een kleurenfoto van Hermine Voƻte, lid van de Algemene Raad met communicatie in portefeuille. "Met onze nieuwe website helpen we iedereen die zijn recht zoekt een flinke stap vooruit. In een publiekscampagne zullen we ook aan het grote publiek overbrengen dat iedereen een goede advocaat kan vinden via onze site." vermeldt het artikel. Wat wordt er bedoeld met die "nieuwe website"? Toch niet hetzelfde ... Lees verder>>