Advocatenkantoor Nass

25 mei 2015

Samenwonen of gezamenlijke huishouding? Hoofdverblijf?

Bij de bijstandverlening wordt als gehuwde mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert. Aangenomen wordt dat onder het voeren van een gezamenlijke huishouding meer verstaan wordt dan samen wonen. Een van de voorwaarden is het hebben van een gezamenlijk hoofdverblijf, maar de mogelijkheid bestaat dat twee personen op verschillende adressen wonen of denken te wonen en toch een gezamenlijke huishouding voeren. Zie daarvoor hier

Wie bijstand ontvangt of heeft aangevraagd is verplicht mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. In het verleden zijn er al vaak ernstige problemen ontstaan als iemand die bijstand ontving, een gezamenlijke huishouding met een ander voerde en daar geen mededeling van had gedaan.

Als er op een aanvraagformulier, zonder verdere toelichting, aangegeven wordt dat de aanvrager de namen en geboortedata moet invullen van alle volwassenen en kinderen die “op uw adres wonen”, moet de aanvrager dan ook de naam en geboortedatum invullen van een vriend of vriendin die weliswaar op een ander adres woont, maar regelmatig op bezoek komt en daarom mogelijkerwijs geacht kan worden op het adres van de aanvrager zijn of haar hoofdverblijf te hebben? Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 12 mei 2015 kan worden afgeleid dat dat niet het geval is.