Advocatenkantoor Nass

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor. Verantwoordelijke is mr. W. Nass, advocaat te Eindhoven.

Advocatenkantoor Nass verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Bovendien verwerkt advocatenkantoor Nass uw bsn nummer indien gebruik gemaakt wordt van gefinancierde rechtsbijstand of daartoe de intentie bestaan. Verwerking van uw bsn nummer vindt alleen plaats met dit doel en uw bsn nummer zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Volgens de wet hebt u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht om vergeten te worden.

Een verzoek strekkende tot uitoefening van deze rechten kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 040-2445701 of schriftelijk via Postbus 420, 5600 AK Eindhoven. Advocaenkantoor Nass kan u, alvorens tot inwilliging van een dergelijk verzoek over te gaan, vragen aan te tonen dat het verzoek van u afkomstig is.

Advocatenkantoor Nass behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.